Reklámvizsgálat

A reklámhatékonyság mérése során célunk, hogy objektív, számszerűsített adatokat szolgáltassunk megrendelőink részére arról, hogy a vizsgált kampány milyen üzenetet közvetít a fogyasztó felé a vállalkozásról, márkáról, termékről, illetve a kampány milyen nyomott hagy a célcsoportok gondolataiban, meggyőződéseiben, lelkében, illetve attitűdjében. A reklámhatékonyság mérése során megkülönböztetünk reklám elő és reklám utótesztet:

  • A reklámelőteszt a reklám tartalmát vizsgálja még a vetítés előtt. A vizsgálat célja az erősségek és gyengeségek felmérése, iránymutatás a változásokhoz, megbecsülni, mennyire lehet hatékony, mennyire hordozza az üzenetet. TV reklám esetén nem a végleges verziót teszteljük, hanem az animált (megrajzolt kép + hang + zene kerül bemutatásra). Sokszor a reklámot több másikkal együtt mutatjuk be, így a márka-visszaemlékezésen keresztül mérhető választ ad arra, hogy milyen irányba befolyásolja a reklám a márka imázsát.
  • Reklámutóteszt során a vetítés után formai és tartalmi elemeken értékeljük a média hatékonyságát, illetve, hogy mennyire jutott el a célcsoporthoz az üzenet, hol találkoztak a reklámmal, stb.