Piackutatás szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Kvantitatív és kvaltitatív kutatási módszereink.

Fókuszcsoportos kutatások

+
 • Interaktív, szabad, ám mégis strukturált, irányított beszélgetés
 • A megrendelő detektív tükörrel felszerelt zártláncú televíziós hálózattal rendelkező stúdióban követheti a csoport munkáját
 • Tapasztalt kutatásvezető közreműködésével
 • Mire használható?
  • A fogyasztói vélemény, attitűd, korábbi tapasztalat, mélyebb megismerése irányul

Mélyinterjús kutatások

+
 • Nyugodt légkörben (stúdió, otthon, munkahely)
 • Az interjúk történhetnek egyénileg, párosan, vagy triád interjúként; páratlan számú résztvevővel
 • Mélyreható információ nyerhető csoport-torzítási hatás nélkül
 • Tapasztalt kutatásvezető részvételével
 • Mire használható?
  • Összetett kérdéskörök esetén
  • Erős társadalmi elvárások által befolyásolt témáknál
  • Fokozottan bizalmas témák esetében
  • Magas beosztású, elfoglalt, bizalmi pozícióban levő személyek esetén

Elkísért vásárlás (AST)

+
 • Tapasztalt kutatásvezető kíséri a vásárlót
 • A vásárlót megszokott környezetében és vásárlási szokásait figyelembe véve kíséri végig a kutatásvezető a vásárlás folyamatán, nem avatkozva bele annak döntéseibe
 • Kérdéseket tesz fel a vásárlási döntések motivácójáról, okairól, a szerzett tapasztalatokról
 • Vásárlói szokások tudatalatti befolyásoló tényezőiről kapunk mélyreható információt
 • Mire használható?
  • Vásárlói preferenciák meghatározására
  • Fogyasztói vélemények, szokások felmérésére
  • Adott célcsoport vásárlói viselkedésének tanulmányozására

Online fórum

+
 • Fogyasztók mindennapjairól életmódjáról kapunk körképet hatékonyan, gyorsan
 • Rövid teszttől kezdve a heteken át tartó mélyebb megértést igénylő kutatásokig
 • Résztvevők egymás véleményére is reagálhatnak, mégis folyamatosan moderált platform
 • Médiatartalom, kép és videó is feltölthető
 • Előnye, hogy területi és időbeli korlátok nélkül használható
 • A termék kipróbálás a válaszadó saját környezetében zajlik
 • Mire használható?
  • Termék tesztelésekre
  • Szegmens meghatározásokra
  • Termék vagy szolgáltatási kategórián belül fogyasztói magatartásokat megfigyelésére
  • Márkák ismertségének és használatának felmérésére

Lakossági közvéleménykutatás, személyes, online és telefonos

+
 • Személyes kérdezés, számítógéppel, táblagéppel támogatva - CAPI
 • Telefonos felmérés (CATI- számítógéppel támogatott telefonos interjú)
 • Online felmérés (CAWI illetve mobil online felmérés)
 • Személyes megkérdezés papír alapon
 • Mire használható?
  • Telefonos országos reprezentatív felmérésekre
  • Digitálisan támogatott ügyfélelégedettségi interjúra
  • Exit-store interjúra
  • Jelentős mintaszámú online-felmérésre

Forgalomszámlálás

+
 • Tömegközlekedést (BKK, MÁV, Volánbusz, helyi busztársaságok járatai) igénybe vevő utas-, gyalogos felmérés
 • Országos közutakon keresztmetszeti forgalomszámlálás
 • Többéves szakmai múlt
 • Mire használható?
  • Forgalmi volumenek meghatározása városban és vidéken
  • Javaslatok forgalmi, menetrendi változtatásokra

Árvizsgálat

+
 • A válaszadó spontán jelöli meg a számára olcsó, elfogadható és drága árakat, így alakul ki azon „árzóna”, ahova a célcsoport pozícionálta a terméket
 • Az Ön által meghatározott tervezett árhoz, illetve egyedi igényeihez igazítjuk a megfelelő marketing-stratégia kidolgozását a vizsgálati eredményeink alapján
 • Biztosítjuk a szükséges marketingeszközöket és stratégiát a termék sikeres életpályájának biztosítása érdekében
 • Mire használható?
  • Új termék bevezetésekor annak pozicionálására
  • Árrugalmasság mérésére vásárlási hajlandóságon keresztül

In- hall termékteszt

+
 • Központi helyen zajló termékteszt
 • A fogyasztó a márka felfedése nélkül teszteli a terméket
 • Mire használható?
  • Olyan termékkategóriák tesztelésére, melyek fogyasztása jellemzően nem otthon történik (jégkrém, csapolt sör)
  • Elfogulatlan választói preferenciák kiderítésére
  • Sürgős döntést igénylő kérdések esetén
  • Csomagolás tesztek
  • Kóstoltatás
  • Illat tesztek (pl. öblítő)

Reklámvizsgálat

+
 • Számszerűsített adatokat szolgáltatunk arról, hogy a vizsgált kampány milyen üzenetet közvetít a fogyasztó felé a vállalkozásról, márkáról, termékről, illetve a kampány milyen nyomott hagy a célcsoportok gondolataiban, meggyőződéseiben
 • A reklámhatékonyság mérése során megkülönböztetünk reklámelőtesztet és reklám utótesztet:
  • A reklámelőteszt a reklám tartalmát vizsgálja még a vetítés előtt. Célja az erősségek és gyengeségek felmérése, iránymutatás a változásokhoz, megbecsülni, mennyire lehet hatékony, mennyire hordozza az üzenetet
  • Reklámutóteszt során a vetítés után formai és tartalmi elemeken értékeljük a média hatékonyságát, illetve, hogy mennyire jutott el a célcsoporthoz az üzenet, hol találkoztak a reklámmal

Választék- és polcelemzés

+
 • Felfedjük, hogy a fogyasztók milyen okból vásárolnak és pontosabb megértést biztosítunk a vásárlók magatartásáról, valamint a különböző kategóriák üzleten belüli dinamikájáról 
 • Kialakítjuk a kategória szegmentációját a vásárlói vélemények alapján, ezzel segítjük a kategóriatervezést
 • Választ adunk az alábbi üzleti problémákra:
 • Mi alapján osztályozzák a vásárlók a kategóriát?
  • Mik a befolyásoló tényezői a termékcsoport bolton belüli elhelyezkedésének?
  • Milyen fontosságú, hogy milyen árukategóriák szomszédságában van a termék?
  • Melyek a leghatékonyabb üzleten belüli marketing taktikák a kategóriában?
  • Hogyan lépnek a vásárlók kapcsolatba a kategóriával/termékekkel és mennyire elégedettek a vásárlás élményével?