Fókuszcsoportos beszélgetés, mélyinterjús kutatások

Interaktív, kötetlen, félig irányított beszélgetés, amely meghatározott szempontok szerint kiválasztott résztvevőkből létrehozott csoportok fogyasztói véleményének, attitűdjének, korábbi tapasztalatainak, meggyőződéseinek mélyebb megismerésre irányul. Egy beszélgetés időtartama kb. 1-2 óra. Ezt videóra rögzítjük és detektívtükörrel felszerelt, vagy zártláncú televíziós hálózattal rendelkező stúdióban nézheti a megrendelő anélkül, hogy a kérdezetteket zavarná. A fókuszcsoportos beszélgetés szabad, de mégis strukturált légkörében a résztvevőknek spontán módon nyílik lehetősége a kutatási témák, hipotézisek véleményezésére, miközben önkéntelenül is feltárják viselkedésük mozgatórugóit, motivációikat, attitűdjeiket, emocionális hátterüket nem csak a felszínen, hanem mintegy mögé látva az elsődleges válaszoknak.

Mélyinterjú

Alkalmas fokozottan bizalmas vagy magas beosztású, nagyon elfoglalt személyek, illetve szerteágazó, komplikált témák feldolgozására, ahol csoport-torzítás nélkül jutunk mély információkhoz. A beszélgetés során tapasztalt moderátor előre megírt nyitott kérdéssor alapján az ügyfél egyedi igényéhez igazítva, a szituációnak megfelelő sorrendben teszi fel a kérdéseket.

  • Egyéni interjú: Az egyén termékhez/márkához fűződő, szubjektív érzelmeit és tapasztalatait rögzítő interjú, amely összetettségével túlmutat a fókuszcsoportban megvalósítható interjú mélységén.
  • Páros mélyinterjú: Összetett vizsgálat, amely során 2 ember nézőpontjainak ütköztetése révén, hosszabb kérdéssor után jutunk olyan, részletes információhoz, amely nagyobb csoportok esetén kevésbé volna informatív és mélyreható.
  • Triád interjú: A résztvevők páratlan száma miatt jól érzékelhető a vélemények (különbségek) alakulása.